Klenoty pod ochranou

Sokoliarstvo, vysokohorské nosičstvo, Podpolianske rozkazovačky, či Slovenský posunkový jazyk a rífová píšťala. Prvky, ktoré sú čerstvo zapísané do reprezentatívneho zoznamu  nehmotného kultúrneho dedičstva. Stalo sa tak na základe Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorý má chrániť pamiatky, nehmotnej podstaty, ako sú  napríklad tradície, folklór, rituály, spoločenské zvyklosti, typické pre to ktoré etnikum, v jednotlivých krajinách sveta.

Dodnes  ide o 314 evidovaných  elementov, pričom niektoré z nich sa dočkali spoločného zápisu  do zoznamu chránených “subjektov”,  v dvoch krajinách súčasne: ako napríklad modrotlač. Je v zozname nehmotného dedičstva zapísaná na Slovensku, ale aj v Čechách, podobne ako aj bábkarstvo. Našimi pýchami, sú už v zozname,  je fujara, gajdy,  Terchovská muzika, Čičmanské ornamenty, paličkovaná čipka, Radvanský jarmok, Horehronský viachlasný spev,  tradičné bábkarstvo a ďalšie. Teraz bude závisieť len od nás, ako budeme s týmito klenotmi ľudovej kultúry zaobchádzať, vážiť si ich a  najmä ako ich budeme ich posolstvo a obsah odovzdávať ďalším generáciám.

Foto:  http://terchovskamuzika.sk/, Ivo Mičkal © SL'UK Bratislava, 2014, wikipedia, 

GK

 

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.