Pútnická perla v Žďári nad Sázavou

27 August 2014

Milí čitatelia portálu www.kamkam.eu! V spolupráci s Českou centrálou cestovného ruchu - CzechTourism vám každý mesiac exkluzívne predstavíme jedno mesto pod ochranou UNESCO nachádzajúce sa na území Českej republiky. Všetky informácie o Českej republike nájdete na: www.ceskozemepribehu.cz

V našom seriáli o zaujímavých mestách v Čechách, ktoré patria pod ochranu UNESCO, sa tento raz budeme venovať  mestu, ktoré leží v malebnej krajine Českomoravskej vrchoviny, uprostred chránenej krajinnej oblasti Žďárskych vrchov - Žďár nad Sázavou. Jeho história siaha do trinásteho storočia, je spojená s rozvojom vtedajšieho žďárskeho cisteriánskeho kláštora.

Unikátny päťcípový chrám

A kláštor tu po mnohé roky hral veľmi dôležitú úlohu, či už v rámci jeho prestavieb, za opáta Václava Vejmluvy, v šestnástom storočí, keď bol povýšený na status mesta, alebo neskôr v 18. storočí, kedy sa na jeho prestavbe podieľal architekt Jan Blažej Santini - Aichl. Vrcholom jeho tvorby je kostol sv. J. Nepomuckého na neďalekej Zelenej hore, je to architektonická pamiatka pre túto oblasť veľkého významu. Patrí od UNESCO kultúrneho, svetového dedičstva, tento „titul“ dostal pútnicky kostol v roku 1994. Stavba je unikátom v Európe vôbec. Barokový architekt Jan Blažej Santini - Aichl pojal stavbu veľmi netradične a samotný kostol akoby zakomponoval do stredu desaťcípej hviezdy. Samotný chrám je v tvare päťcípej hviezdy. Do areálu vedie päť vchodov, vo vnútri je päť kaplniek a kostol má aj päť oltárov. Symbolika, ktorá naznačuje päť hviezd okolo hlavy umučeného svätca, ale aj päť rán na tele Spasiteľa.

Tento rok sa teda právom budú konať veľkolepé oslavy dvadsať rokov zápisu do UNESCO: 5. - 7. september 2014 (www.zelena-hora.eu).

Náučný chodník okolo Zelenej hory

Náučný chodník má dva okruhy. Prvý vychádzkový s dĺžkou 2,1 km je situovaný do okolia Bránského rybníka a predstavuje nepríliš známe stavby od význačného architekta Santiniho - Hospodársky dvor Lyra a Dolný cintorín. Vedie cez vzácny barokový most so sochami svätcov. Druhý okruh s dĺžkou 2,6 km je výletom do miest s najvyššou ochranou prírody a krajiny. Prechádza okolím rybníku Konvent, z vyhliadkových mól je možné obdivovať Žďárský zámok. Na chodníku sa nachádza 10 informačných tabúľ, ktoré zoznamujú s bohatou históriou, faunou a flórou tejto lokality (www.zdarns.cz).

Čo iného navštíviť  

Zámok: skutočné historické centrum mesta v Žďári nad Sázavou sa nachádza v areáli bývalého cisterciánskeho kláštora. V súčasnej dobe je v zámku umiestnených niekoľko zaujímavých expozícií a výstav. Svetoznáme je múzeum knihy, najväčší toho druhu v Európe, stála výstava "Umenie baroka" zo zbierok NG v Prahe, expozícia zo života architekta Jana Santiniho Aichla, Galéria Kinských a ďalšie príležitostné výstavy (www.zamekzdar.cz)

Dolný cintorín a barokový most: v tesnej blízkosti zámku, bývalého kláštora, sa nachádzajú ďalšie stavby, ktoré tiež súvisia s architektom Sanitinim. Roku 1709 bol podľa jeho návrhu postavený na pôdoryse lebky Dolný cintorín s tromi kaplnkami, štvrtá bola pristavená neskôr. Sochu anjela Posledného súdu zhotovil sochár Gregor Then. V šesťdesiatych rokoch 18. storočia vytvoril neznámy sochár osem sôch svätcov, ktorými sa honosí starý kamenný trojoblúkový most. Vedie cez rieku Sázavu od mesta k zámku.

Regionálne múzeum mesta Žďár nad Sázavou: Múzeum sídli od roku 1993 v priestoroch Tvrze v centre mesta, pod kostolom sv. Prokopa. V jeho priestoroch sa počas roka striedajú rôzne výstavy prevažne s regionálnou tematikou, výstavy umenia, prezentácie v rámci festivalov a náučné výstavy nielen pre školy (www.muzeumzdar.cz)

Moučkův dom - expozícia dejín mesta Žďár nad Sázavou: Na prízemí pobočky Regionálneho múzea v Žďári nad Sázavou je umiestnená expozícia mapujúca históriu mesta i jeho okolia vrátane ukážok archeologických nálezov... Na prvom poschodí sa nachádza meštiansky salón napodobňujúci interiér domu bohatého mešťana z prelomu 19. a 20. storočia.

Viac informácií sa dozviete na: www.zdarns.cz, www.ceskozemepribehu.cz, www.kudyznudy.cz

Čo musíte vidieť v okolí Žďáru nad Sázavou

Autori fotografií: Dagmar Veselková, Ladislav Renner, Jaroslav Mareš, Pavel Frič, Libor Sváček, Jitka Mattyašovská, Vladimír Kunc, Zdeněk Málek, v spolupráci s CzechTourism

Spracovali: Beata Havranová, Prokop Slováček

Súvisiace aktivity

Kam za kultúrou a kultúrnym dedičtvomKam za zaujímavosťami a poznanímKam za dobrým tipomKam za oddychomKam ísť načerpať silyKam na víkendKam na turistikuKam na dovolenku
Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.