Polička je raritou

Kam za dobrou kuchyňouKam za kultúrou a kultúrnym dedičtvomKam za oddychomKam ísť načerpať silyKam za dobrým tipomKam na turistikuKam na víkend

Jednou z najväčších atrakcií kráľovského mesta Polička sú unikátne hradby – opevnenie mesta z obdobia gotiky. V celkovej dĺžke 1220 metrov, doslova ako prsteň obopínajú celé historické jadro mesta. A táto jedinečná stavba je opäť sprístupnená verejnosti.

Poličské hradby pochádzajú z druhej polovice 14. storočia. Ide o jedno z najzachovalejších a najdlhších mestských opevnení v Európe vôbec. Ako nám povedala pani Mgr. Radka Vostřelová, historička múzea: "Majú šírku dva až 2,25 metrov, sú osem metrov vysoké a sú spevnené 19 polvalcovými, do mesta otvorenými baštami. Už v stredoveku nepriateľov odrádzali svojou mohutnosťou. V priamom boji sa ich mohutnosť osvedčila v čase husitských vojen."

A dodáva: "V čase tridsaťročnej vojny, už nemali žiaden vojenský význam, a tak sa vďaka tomu zachovali a aj to, že nebol dôvod na ich búranie pri eventuálnom rozširovaní mesta bolo dôvodom, že sa zachovali, a preto tento jedinečný výsledok," dodáva pani Vostřelová. Dnes sú hradby, kedysi chrániace mesto Polička  pred nepriateľmi, vyhľadávanou atrakciou pre turistov. Môžete si prejsť okruh priamo na hradbách alebo po ochozoch s vežami, ktoré sú  zrekonštruované.

A aké je mesto Polička? Je káľovským mestom, založili ho v roku 1265 na príkaz vtedajšieho panovníka a kráľa Přemysla Otakara II. Mestské kamenné hradby vystavali po návšteve a pobyte Karla IV. v 2. pol. 14. storočia. Systém opevnenia sa skladal z hlavnej hradby, parkánu, parkánovej steny, vodnej priekopy a valu. Opevnenie často stačilo odradiť nepriateľa už len tým, aké boli mohutné aj za vlády  Jiřího z Poděbrad a v roku 1468 až 1469 sa mesto ubránilo útokom uhorského kráľa Mateja Korvína.

Malebné historické mesto Polička, je rodiskom hudobného skladateľa Bohuslava Martinů, vstupnou bránou do jedného z najkrajších kútov Českomoravskej vrchoviny, Žďárských vrchov.

foto - archiv destinační společnosti Českomoravské pomezí

www.cbmpolicka.cz

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.