Kolonádu v Luhačoviciach po ročnej rekonštrukcii znovu otvorili

07 January 2020

Po rozsiahlej prestavbe od 27. novembra 2019 slávnostne verejnosti sprístupnili obľúbenú kolonádu v Luhačoviciach.

„Uniesť záťaž výdajov na rekonštrukciu (UNES-TO) nám umožnila snaha množstva zapálených patriotov o zápis Luhačovíc na zoznam UNESCO. Nebola síce nakoniec úspešná, ale priniesla dotačné prostriedky. Tunajšie kúpele sú naozaj iné než západočeské či európske kúpele združené do spoločnej nominácie na zápis na zoznam UNESCO. Práve odlišnosť Luhačovíc stála pred štyrmi rokmi za ich vyškrtnutím z uvedenej nominácie. Mrzieť by nás to ale nemalo. Luhačovice si zaslúžia svoj vlastný jedinečný zápis, o ktorý budeme usilovať spolu s vedením mesta i Národným pamiatkovým ústavom,“ hovorí MUDr. Eduard Bláha, generálny riaditeľ Lázní Luhačovice, a.s.

Stred kúpeľov tak znovu ožíva a premieňa sa na kultúrne a spoločenské centrum s atraktívnou obchodnou zónou i miestom na posedenie s modernou gastronómiou. Revitalizácia uvádza  kultúrnu pamiatku do pôvodného stavu a rozširuje možnosti jej využitia sprístupnením nových, dosiaľ uzavretých miest. Objekt bol už v havarijnom stave. Projekt stavebných úprav sa musel vysporiadať s neutešeným stavom železobetónových konštrukcií a častí izolácií pri maximálnom zachovaní pôvodných prvkov a precíznych replík. Repliky boli veľmi nákladné a pripúšťali sa iba výnimočne. Objekt sa vrátil ku svojej pôvodnej farebnosti.

Kúpeľná kolonáda

Kúpeľná kolonáda v Luhačoviciach je kultúrna pamiatka Českej republiky. Neskoro funkcionalistický komplex citlivo zapojený do okolitej krajiny je dielom brnenského architekta Oskara Pořísky (1897 – 1982).  Pozostáva z troch vzájomne prepojených objektov haly Vincentka a Veľkej a Malej kolonády. Stavby vyrástli na južnej strane kúpeľného námestia medzi rokmi 1947 – 1951. Svojou kompozíciou uzatvárajú tento priestor a tvoria protiváhu výrazných solitérov Spoločenského domu, Jurkovičovho domu a Domu Bedřicha Smetanu.

 

Novinky na kolonáde

  • druhé pitko Vincentky uprostred kolonády umožňujúce prístup i mimo prevádzkového času haly
  • novozriadené informačné centrum umiestnené v priestoroch kolonády priľahlých k hale Vincentka
  • zaujímavé obchodíky i moderné gastronomické prevádzky s vonkajším sedením a ľahkým občerstvením ako napr. creperie, vďaka ktorým celý priestor ožije
  • sprístupnenie nepoužívaných átrií
  • pôvodná studňa prameňa Vincentky z r. 1938, ktorá však nebola nikdy používaná

 

 

Hala Vincentka

Už v polovici augusta bola verejnosti sprístupnená hala Vincentka, ktorá po rekonštrukcii pôsobí jasnejšie, je vzdušná a farebne zladená ako pred sedemdesiatimi rokmi, kedy bola postavená. Tradične sa tu usporadúvajú kultúrne a spoločenské akcie. Na jej ochodziach v dosiaľ  neprístupných častiach si možno  prezrieť stálu interaktívnu expozíciu venovanú vzniku a významu luhačovických minerálnych vôd vrátane relaxačnej zóny. Do jesene 2020 ostáva ešte  dokončiť reštaurovanie stĺpov.

Rekonštrukcia v číslach

Kolonáda                                                                        Hala Vincentka

(dĺžka 126 m, šírka 9,8 m, výška 4,2 m)                     (dĺžka 26 m, šírka 15 m, výška 8 m)

- 1 270 m2 mozaikovej dlažby                                         - 390 m2 novej mozaikovej dlažby

- 1 520 m2 strešnej krytiny                                             - 100 m2 nových okien na priečelí

- 22 stropných svetiel                                                     - 12 reštaurovaných vitrážových okien

- 1 560 betónových dosiek                                              - 530 betónových dosiek

- 60 m2 nového preskleného stropu                                  - 14 reštaurovaných stĺpov

- 2 novo sprístupnené átriá                                              - 12 novo inštalovaných lightboxov v expozícii

- 1 novo vybudované pitko Vincentky

Záchrana a obnova Riečnych a slnečných kúpeľov a Vodoliečebného pavilónu

„Našu snahu o zápis Luhačovíc do zoznamu UNESCO chceme v ďalších rokoch potvrdiť úspešnou obnovou areálu Vodoliečebného pavilónu a Slnečných kúpeľov,“ hovorí Eduard Bláha. S rekonštrukciou najrozsiahlejšieho Jurkovičovho areálu v Luhačoviciach sa ráta v roku 2022. Financovanie bude podobne ako u kolonády zabezpečené z IROP v kombinácii s vlastnými zdrojmi akciovej spoločnosti Lázně Luhačovice.

Financovanie projektu

Správcom kolonády je spoločnosť „Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s.“, do jej činnosti spadá vedľa organizácie neziskových kultúrnych aktivít tiež  údržba kúpeľného areálu a ochrana kultúrneho dedičstva. Prostriedky na obnovu získala z dvoch zdrojov – z fondu Európskej únie a z darov spoločnosti Lázně Luhačovice, a. s., ktorá poskytla bezplatne tak personálnu, ako aj  organizačnú podporu a financovala i súvisiace investičné projekty (obchodíky, studňu a ďalšie stavebné práce).

Celkové náklady:                    115 633 810 Kč (predpoklad za celý projekt vrátane stĺpov)

Z fondu EÚ:                              98 411 880 Kč (95 % zo spôsobilých výdajov projektu)

Od Lázní Luhačovice, a. s.:      17 221 930 Kč

Súvisiace aktivity

Kam za zaujímavosťami a poznanímKam ísť načerpať silyKam za dobrým tipomKam na víkendKam za zdravím, wellnessomKam za kultúrou a kultúrnym dedičtvomKam za oddychomKam na dovolenkuKam a kde sa ubytovať
Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.