Hledali jsme Barboru....

14 June 2019

...a věřte, že naléhavě. Přesně na 29 zastávkách, kde poutníci, cyklisti, turisti, mladí, staří, najdou samé skvosty...

Vydali jsme se totiž po stopách sv. Barbory, patronky horníků, jejíž jméno se právě tady, v okolí Banské Bystrice na středním Slovensku, velmi úzce pojí s hornictvím a horníky. Pro mnohé ještě neznámá Barborská cesta. Je poutní, dá se říci poznávací,  je jakousi objevnou cestou, chodníkem, trasou. Spojuje významné lokality a místa propojené s historií hornictví. Na Barborské cestě je mnoho pozoruhodných, nádherných a unikátních památek, ale i technických zajímavostí a kulturních skvostů. Letos v květnu ji opět slavnostně otevřeli, a to už po páté. Trasu tvoří asi 188 kilometrový okruh od Banské Bystrice přes Španiu Dolinu, Staré Hory, Krahule, Kremnicu, Sklené Teplice, Banskou Štiavnicu, Zvolen po Banskou Bystricu.  Úsek je určen pro pěší turistiku a cykloturistiku, přičemž pěšky by se tato část trasy dala přejít za devět dnů.

Kmotrem a iniciátorem tohoto velkolepého projektu je Juraj Slašťan, který neúnavně přesvědčoval subjekty v cestovním ruchu, města a obce, aby tento jedinečný projekt podpořily. Po několikaleté práci, různých workshopech a seminářích se do projektu zapojilo město Banská Bystrica a turistická organizace OOCR, sídlící v Banské Bystrici. Její ředitel, Ing. Jiří Pěč byl od začátku přesvědčen o úspěšnosti i potřebě turistického produktu i takovéto formy propagace krásného hornického  kraje, neodmyslitelně spjatého se jmény rodiny Fugger a Thurzo. A co nám řekl iniciátor Barborské cesty na závěr? „Tímto projektem chceme oslovit širokou veřejnost na Slovensku, ale i za hranicemi, aby lépe poznala naši zem, její tisíciletou historii a kulturu tohoto nádherného středoslovenského regionu. Letos se na cestu vydal i ambasador Barborské cesty, herec Lukáš Latinák.

Při tvorbě Barborské cesty se členové sdružení Terra Montanae inspirovali poutní cestou Johannesweg v Rakousku. I Barborská cesta nabízí tzv. zelený turizmus v podobě, která je dnes v Evropě i ve světě velmi oblíbená a stále více vyhledávaná pro autentický zážitek.

Na Slovensku je sv. Barbora uctívána horníky v oblasti Handlové, Kremnice, Banské Štiavnice a Slovenského rudohoří, protože podle legendy, když jí otec pronásledoval a sv. Barbora utíkala, rozestoupila se před ní skála a  sv. Barbora se do ní ukryla.

A jak to vlastně bylo? Rozvoj středověké Banské Bystrice souvisel s těžbou a zpracováním stříbrně-měděné rudy. V roce 1495 podnikatel Ján Thurzo (*1437 – †1508) založil ve městě šplajsovací měděnou huť a hamr. Zkoncentroval tak produkci mědi a stříbra. Postupně skoupil nebo pronajal doly ve Starých Horách, Pieskoch a Španej Doline. V podnikání se spojil s německým bankéřem Jakubem Fuggerem (*1459 – †1525) z Augsburgu, jedním z nejbohatších mužů Evropy. Barborská cesta je „malým“, ale hodnotným příspěvkem, jak si uctít a navázat na zajímavou minulost.

Beata Havranová, Fotografie: OOCR Banská Bystrica a autorka, slider foto: Tomáš Pastorok

Viac na: www.centralslovakia.eu, facebook/centralslovakwww.svetokolonas.sk

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.