Budeme mať "Štiavnickú Anču“

Kam za športom v leteKam za zaujímavosťami a poznanímKam ísť načerpať silyKam za dobrým tipomKam na turistikuKam na víkend

Cyklistika je jednou z najobľúbenejších športových aktivít v Štiavnických vrchoch. Spojenie s okolitými okresnými mestami vyhovujúcou cyklotrasou doposiaľ chýba. Čoskoro sa táto situácia môže zmeniť, a to vďaka zámeru OOCR Región Štiavnica s názvom „Cyklotrasa Štiavnická Anča“. 

Návštevníci Banskej Štiavnice okrem pešej turistiky využívajú aj 250 kilometrov horských cyklotrás rozprestretých po celých Štiavnických vrchoch. Výkonný riaditeľ OOCR Oblastnej organizácie cestovného ruchu v regióne Štiavnica, pán Igor Kuhn hovorí: „Cyklotrasy vedú prednostne po lesných cestách, po asfalte iba výnimočne a vtedy, ak tieto nie sú príliš frekventované. To sa rozhodne nedá povedať o ceste I. triedy, ktorá spája Banskú Štiavnicu a Hronskú Breznicu. V Hronskej Breznici sa cestná komunikácia pripája na diaľnicu a ďalej v Hronskej Dúbrave na železničné spojenie z Bratislavy do Zvolena. Je teda pre Štiavnicu dôležitým uzlom. Cyklotrasa Štiavnická Anča by problém chýbajúceho bezpečného pripojenia vyriešila.“

Trasa vedie z Hronskej Breznice cez Kozelník k objektu Akvadukt Kysihýbel až do centra Banskej Štiavnice, na námestie sv. Trojice. Má dĺžku 21, 3 metra, prevýšenie 352 metrov a je rozdelená na 21 úsekov. Prevažná časť navrhovanej cyklotrasy vedie po násype starej úzkokolajky Štiavnická Anča. Iba v Hronskej Breznici a Banskej Štiavnici, kde je na mieste bývalého násypu nová zástavba bude iná alternatíva trasovania.“ 

Kuhn pokračuje: “Myšlienka urobiť cyklotrasu po telese starej Anče je tu už niekoľko rokov. Najprv sme ju chceli za relatívne malé peniaze sprejazdniť my, v Regióne Štiavnica, potom sa tohto nápadu ujalo BBSK. Pripravili rozsiahly a nákladný projekt s asfaltovým povrchom a premostenim cesty v Banskej Belej. Asfaltová cyklotrasa bude prejazdná aj cestným bicyklom a korčuliarom. Realizácia takéhoto projektu si však vyžiada niekoľko rokov a tak sme si povedali, že sa zatiaľ vrátime k nášmu pôvodnému zámeru a trasu sprejazdníme pre horských cyklistov.” 

„Našou predstavou je, aby trasu na elektrobicykli zvládli aj menej trénovaní cyklisti, musí teda byť dostatočne široká a pohodlná.Tak by sa cyklisti mohli jedným smerom vyviesť na bicykli a naspäť sa vrátiť vláčikom Štiavnická Anča. Násyp je teda ideálnym riešením,” hovorí pani Zuzana Parajová, koordinátorka projektu.

Trasa vedie krásnou prírodou popod les, vedľa potoka Jasenica, lemuje ju niekoľko mokradí. Parajová dodáva: “Chceme čo najviac zachovať prírodný charakter trasy, všetky tie pekné zákutia a mokrade. Povrch má byť nespevnený, iba na blatistých miestach bude zhutnený zeminou či kamenivom. Trasa bola v niektorých úsekoch nezjazdná, zarastená drevinami a krovím. V prvej etape sprejazdnenia sme s pomocou dobrovoľníkov odstránili popadané stromy a náletové dreviny, ktoré sme sa zaviazali nahradiť výsadbou 50ks stromov v katastri obce Kozelník. V ďalšej etape chceme zlepšiť prejazdnosť trasy na niekoľkých kritických miestach. Ide hlavne o úseky ktoré neboli používané, o miesta kde je násyp prerušený a terénne priehlbiny, kde lesné mechanizmy vyjazdili hlboké koľaje. Momentálne tieto miesta mapujeme a hľadáme najlepšie riešenia sprejazdnenia. Paralelne začíname s procesom legalizácie značenia cyklotrasy.”

Trasa je už dnes na zhruba 90% vyčistená, vyhladená a v niektorých úsekoch pohodlne zjazdná. Práce zdarne napredujú hlavne vďaka všeobecnej podpore verejnosti a médií. Prvý návrh trasy vypracovali sponzorsky Adrián Ilkanič a Lukáš Rohárik z OZ Štiavnické vrchy. Na zatiaľ dvoch brigádach odstraňovalo nálety viac ako 70 dobrovoľníkov, iní podporovatelia zabezpečili zdarma mechanizmy a občerstvenie brigádnikov. “Tento rok je v rozpočte Regiónu Štiavnica na Štiavnickú Anču vyhradených zhruba 10 tis. Eur z ktorých pokryjeme drobné úpravy a vyznačenie cyklotrasy. Dobrovoľníci nám pomáhajú ušetriť peniaze na nevyhnutné úpravy úsekov, kde je trasa zjazdná ťažšie, tie sa budú vylepšovať postupne. Slovenská Banská, spol. s r.o. Hodruša-Hámre nám zdarma poskytla hlušinu na vyrovnanie terénnych nerovností a firma Agrokom s.r.o Banská Štiavnica zabezpečí zdarma jej dovoz. Vďaka všestrannej pomoci a zápalu dobrovoľníkov pri tomto tempe stihneme základné práce už do leta tohto roku. V ďalších rokoch budeme postupovať podľa dostupných financií a povolení“ dodáva Kuhn.

Navrhovaná cyklotrasa leží v CHKO Štiavnické vrchy v ktorej platí 2. stupeň územnej ochrany a zasahuje do chráneného územia európskeho významu Skalka. Kuhn približuje: „Trasa prechádza územím, kde sa na budovanie a vyznačenie cyklotrasy vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Budeme rešpektovať všetky ich pripomienky. Našim zámerom je, aby sme okolitú prírodu neporušili. Tiež si uvedomujeme, že násyp používajú domáci a že sa po niektorých úsekoch zváža drevo. Chceme sa dohodnúť s každým partnerom tak, aby sme boli všetci spokojní.”

www.banskastiavnica.travelFB: Región Banská Štiavnica

Foto: Ľudo Kaník a FCB skupina Cyklotrasa Štiavnická Anča

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.