Slovensko láka čoraz viac

Kam za kultúrou a kultúrnym dedičtvomKam za športom v leteKam za oddychomKam za zaujímavosťami a poznanímKam ísť načerpať silyKam za dobrým tipomKam na turistikuKam a kde sa ubytovaťKam na víkendKam za zdravím, wellnessomKam za športom  v zime

Počas posledných mesiacov pandémie, sa aj naša krajina ocitla v neľahkej situácii najmä v oblasti turizmu, aký je vývoj, akým smerom a aké sú novinky, sme sa spýtali štátnej tajomníčky pani JUDr. Kataríny Brunckovej, PhD, z Ministerstva dopravy a výstavby, zo sekcie cestovného ruchu.

Vždy sme “kričali do sveta”, že  Slovensko má obrovský potenciál, len ho treba vedieť zahraničným turistom ponúknuť, takéto "motto mala SACR”. Čo myslíte, už vieme, akým smerom a ako ponúknuť našu krajinu pre turistov?

Cestovný ruch sa už pomaly rozbieha, ľudia majú opäť chuť cestovať, objavovať nepoznané, no sú stále opatrní.  Preto sa toto leto plánujeme zameriavať skôr na domáci cestovný ruch. Slováci spoznali uplynulý rok, aké je to dovolenkovať doma. Znovuobjavili Slovensko ako svoju cieľovú destináciu a na to by sme chceli nadviazať. Výhodou pre domáceho turistu sú primerané ceny, atraktivita, samozrejme geografická dostupnosť a žiadna jazyková bariéra. Dovolenku môžu spojiť s návštevou príbuzných, alebo miest kde vyrastali, budovať tzv. nostalgický cestovný ruch. Samozrejme, že chceme späť prilákať aj zahraničných návštevníkov a čo najskôr nadviazať na rok 2019, kedy sme mali veľmi pekné čísla návštevnosti. Ponúknuť zahraničným návštevníkom taký produkt, aby sa zvýšil počet prenocovaní, navštívili viac prírodných, historických, či kultúrnych krás a spokojní sa vracali späť. To už bude úlohou agentúry pre cestovný ruch SLOVAKIA TRAVEL, ktorá vznikla prednedávnom. Plánujeme tiež rozšíriť rady zahraničných zástupcov, ktorí by Slovensko ako cieľovú destináciu propagovali priamo na mieste a nadviazať na spoluprácu s krajinami V4 na propagácii na ďalekých trhoch. 

Ako vidíte rozvoj cestovného ruchu na Slovensku?  V čom je naša sila? Máme dosť silných súperov, samozrejme v tom pozitívnom zmysle, len keď pozrieme na aktivity v cestovnom ruchu Česka, Maďarska, čím by sme mali “bodovať” my, Slovensko? V čom je naša sila oproti susedom? Čím chcete turistov prilákať?

Atraktívnou turistickou destináciou, dostupnosťou, výhodnou geografickou polohou a bezpečnosťou našej krajiny. Slovensko má ohromný turistický potenciál. Dokazuje to aj tohtoročný svetový rebríček udržateľnosti cestovného ruchu, kde sme sa umiestnili medzi najlepšími. Sustainable Travel Index Rankings hodnotil 99 krajín celého sveta a Slovensko v ňom preskočilo aj také giganty turizmu ako Švajčiarsko, Španielsko, Grécko či Taliansko a skončilo na 6. mieste. Aj na tom môžeme stavať. 

Novinka:- krajiny V4 sa dohodli na spoločnej podpore cestovného ruchu. Teda, štyri krajiny budú cestovný ruch v zahraničí spoločne propagovať pod značkou "Discover Central Europe".  Aký bude spoločný menovateľ, v akom bode, produkte budeme spoločne propagovať túto značku? Ako to bude vyzerať v praxi?

Marketingová spolupráca krajín V4 v oblasti cestovného ruchu funguje od roku 2003. Spočiatku sa realizovala pod spoločným logom „European Quartet – One Melody“. Od roku 2015 sa krajiny V4 dohodli používať nové spoločné logo „Discover Central Europe“. 

Hoci sa táto spolupráca pôvodne prioritne zameriavala na propagáciu krajín V4 na vzdialených trhoch, v minulom roku sa pre pandémiu spoločné marketingové aktivity krajín V4 presunuli do online priestoru a zameriavali sa aj na európske trhy. Cestovanie zo vzdialených trhov do Európy bolo kvôli  rozsiahlym reštrikčným opatreniam na medzinárodnej úrovni prakticky zastavené.  

Spoločná propagácia regiónu V4 sa má v roku 2021 realizovať na trhoch krajín ako USA, Kanada, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Švédsko, Dánsko, Ruská federácia, Gruzínsko, Azerbajdžan a Izrael, USA a Kanada.

Produktovo je spoločná marketingová kampaň V4 orientovaná na tradičné témy – stredoeurópske mestá, kultúru a históriu, pamiatky UNESCO, kúpele, zdravotný cestovný ruch, gastronómiu, zážitkovú dovolenku. Forma spoločných marketingových aktivít bude závisieť od epidemiologickej situácie – predpokladajú sa on-line workshopy, on-line marketing, mediálne pokrytie, roadshows/workshops fyzicky alebo virtuálne.

Vznikla agentúra pre turizmus, Slovakia travel, v čom by mala podľa Vás mat priority? 

Priority rozdelím do troch oblastí. Základná a dlhodobo strategická je podpora cestovného ruchu ako významného hospodárskeho odvetvia, kde sú štyri podstatné kľúčové ukazovatele tzv. KPI a to je zvýšenie podielu cestovného ruchu na HDP, podpora zamestnanosti v oblasti cestovného ruchu a konkurencieschopnosť v rámci regiónu, to znamená susedné a zároveň zdrojové krajiny. V neposlednom rade to je podpora regiónov a odstraňovanie regionálnych disparít. 

V krátkodobom horizonte to je otázka podpory letnej turistickej sezóny. Už niekoľko týždňov môžeme konštatovať, že letná turistická sezóna bude ako produkt cestovného ruchu a chceme ju podporiť v kontexte domáceho cestovného ruchu. Prioritnou úlohou bolo založenie SLOVAKIA TRAVEL, keďže vznikáme na zelenej lúke a aby sme fungovali so všetkým čo k tomu prináleží. 

6. Aké želanie máte, čo je potrebné podľa Vás spraviť najskôr, ako prvé, keď Slovakia travel začne fungovať? Čím budeme oslovovať potencionálnych hostí?

Ako prvé je spomínané etablovanie spoločnosti, hneď nasleduje prirodzené partnerstvo a komunikácia s našimi partnerskými organizáciami OOCR a KOCR, ktoré reprezentujú podporu cestovného ruchu v regiónoch a ako tretie aj po dohode s nimi podporiť túto letnú turistickú sezónu a pripraviť sa dlhodobo na kontinuálnu strategickú podporu cestovného ruchu doma a v zahraničí a tam už nastupujú procesy ako verejné obstarávanie a všetky oblasti s tým súvisiace, aby sme boli komunikačne doma a v zahraničí efektívny.

Zároveň pracujeme ako partner na podpore našej expozície EXPO DUBAJ 2021, ktoré začne v októbri. S tým súvisí množstvo procesov ale v našom prípade najmä to, aby sme boli dobre pripravený na prezentáciu produktov cestovného ruchu Slovenska na tomto významnom celosvetovom podujatí. 

Čo Vy osobne ako “konzument” v turizme vidíte a hodnotíte pozitívne, v čom máme ešte rezervy? 

Fascinuje ma sila ľudí v cestovnom ruchu ľudí a ich odhodlanie „nezabaliť“ to a budovať toto odvetvie aj v súčasných  ťažkých pandemických časoch. My im budeme pri tom naďalej pomáhať, či už finančnou dotáciou v rámci schémy pomoci, ale i odbornou pomocou. 

Čo nám doteraz chýbalo, to boli dáta, z ktorých by sme mohli vychádzať. Potrebujeme poznať nášho návštevníka, čo sa mu páči u nás, ale aj to, čo hľadá u našej konkurencie, čo ho láka u susedov. Nemôžeme všetkým ponúkať všetko. Potrebujeme zmapovať trh a určiť jasnú stratégiu a cielenú komunikáciu. To je základ. Tiež je dôležité prehĺbiť spoluprácu s regionálnymi združeniami cestovného ruchu, pretože oni poznajú svojich turistov najlepšie a rozvinúť cestovný ruch v menej rozvinutých oblastiach. Ťažké obdobie však žiaľ, zatiaľ nepominulo. Potrebujeme sa zhlboka nadýchnuť, aby sme mohli sanovať škody, ktoré rok pandémie spôsobil, obnoviť prevádzky, hľadať zamestnancov, častokrát ich znovu zaškoľovať. Verím však, že vďaka našej disciplinovanosti máme už to najťažšie za sebou. 

Vaše obľúbené miesto na Slovensku na oddych? A prečo?

Ako veľký lokál patriot je môjmu srdcu najbližšia Orava. Narodila som sa v Dolnom Kubíne. Preto práve tento región je moje najobľúbenejšie miesto na oddych na Slovensku. Kto už Oravu navštívil myslím, že mi dá za pravdu. Orava je pravé to miesto, kde sa vraciam najradšej.  Nie len pre rozmanitú prírodu uprostred hôr Oravskej Magury, Malej Fatry a Chočských vrchov. Návštevníkom poskytuje vynikajúce podmienky nielen na turistiku ale aj oddych či šport, keďže táto oblasť je bohatá na cyklotrasy.

Autor: Beata Havranová

www.slovakiatravel.sk

 

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.