Baťov kanál - magnet na turistov

Baťov kanál je fenoménom cestovného ruchu v Českej republike, ale tiež jedným z česko-slovenských turistických produktov. Pretína Zlínsky a Juhomoravský kraj a vedie až do Skalice v Trnavskom kraji. Táto umelá vodná cesta, ktorá pred 2. svetovou vojnou slúžila na dopravu lignitu do Baťových závodov, je už viac ako 20 rokov vyhľadávaným cieľom mnohých turistov. Na trase kanálu je celkom 13 plavebných komôr a väčšina z nich je pôvodná.

„Predovšetkým počas prázdnin očakávame veľký nápor turistov,“ hovorí Vojtěch Bártek, riaditeľ o.p.s. Baťův kanál. „Záujem o plavby je veľmi veľký. Koncom školského roka boli plavby zaraďované do programu školských výletov, ale tiež firemných akcií.“

V blízkosti Baťovho kanálu sa nachádza veľké množstvo ďalších turistických cieľov – historické mestá, hrady, zámky, múzeá, vínne cesty aj viac ako 80 km dlhá cyklotrasa, na ktorú nadväzujú ďalšie cyklotrasy v okolí. Je využívaná rodinami s deťmi, seniormi i telesne postihnutými, a to vďaka asfaltovému povrchu a prehľadnému terénu. Turistom ponúka aj možnosť kombinácie cyklovýletu s plavbou po Baťovom kanáli, lebo výletné lode a hausbóty sú prispôsobené na prepravu bicyklov. Nielen v prístaviskách, ale aj v ich blízkom okolí pribúdajú reštaurácie, občerstvenie a ďalšie služby.

„Som rád, že rastie tiež kvalita služieb pozdĺž Baťovho kanála. Nedávno sme otvorili nové informačné centrum a reštauráciu v prístavisku v Otrokoviciach,“ hovorí Lubomír Traub, námestník hajtmana Zlínskeho kraja. „Tieto služby sú často využívané nielen turistami, ale aj miestnymi obyvateľmi, pre ktorých znamenajú rozšírenie možností trávenia voľného času i ďalších možností pracovného uplatnenia.“

Prístavy sú vedľa bezpečného útočiska pre lode tiež miestom na stretávanie sa  turistov aj miestnych obyvateľov.  Atraktívna ponuka voľnočasových aktivít cieli tiež významne na rezidentov, zvyšuje ich spokojnosť a kvalitu života. Tá je veľmi dôležitým predpokladom pri rozhodovaní, či žiť v tomto regióne. Aj preto Zlínsky kraj podporuje investície do týchto miest.

Baťov kanál je skrátka unikátnym technickým dielom, ktoré je významnou atraktivitou, rozširuje turistickú ponuku regiónu, zvyšuje návštevnosť celého širšieho okolia a posilňuje tak jeho ekonomický význam. Za týmto turistickým cieľom prichádzajú turisti z celej Českej republiky i zo zahraničia. V roku 2021 navštívilo Baťov kanál približne 75 tisíc turistov. V čase pred pandémiou dosahovala odhadovaná návštevnosť úroveň cca 90 tisíc turistov.

Z výsledkov šetrenia, ktoré prebehlo v roku 2022 vyplýva, že v prípade dlhodobých prenájmov pobytových lodí pochádzajú  respondenti najčastejšie zo   Stredočeského a Moravskosliezskeho kraje a z hlavného mesta Prahy. Pre väčšinu respondentov bola plavba Baťovým kanálom hlavným dôvodom návštevy regiónu a najčastejšie v ňom strávili štyri až sedem dní. „A presne toto je náš cieľ. Dostať do regiónu čo najviac turistov, ktorí tu strávia viac dní a podporia tak nielen turistický ruch, ale tiež ďalšie oblasti s ním spojené,“ uzatvára námestník hajtmana Zlínskeho kraja Lubomír Traub. Viac info nájdete na:www.batacanal.cz

Foto: archív CCRVM, foto Petr Slavík

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.