Kontakt

 


Email:
marketing@kamkam.eu

Kontakty:

Mgr. Beata Havranová: +421 905 648 207

Editor in Chief - Journalist - Tourist and Travel Consultant

Mgr. Prokop Slováček: +421 903 762 135

Journalist

Adresa:
Zochova 16/VII
811 03 Bratislava

Poštová adresa:
P.O.BOX 35
814 99 Bratislava 1

NOVINKA!!

špecializovaný, turistický portál pre Slovensko a Česko www.kamkam.eu

Exkluzívny portál o turizme - zaujímavé tipy na krátku dovolenku, zaujímavosti z kultúry, tradície, remeslá, UNESCO, tipy na wellness, na rôzne druhy športu, gastronómiu, recepty z ciest a ubytovanie cez booking.com priamo z portálu www.kamkam.eu

Email: marketing@kamkam.eu

Facebook: kamkam.eu

Preklady textov a korekcie: Adela Slováčková

Preklady textov a korekcie: Mgr. Gabriela Kopicová

 

Všeobecné podmienky súťaží www.kamkam.eu

Ak nie je v pravidlách súťaže uvedené inak, platia pre súťaže tieto všeobecné pravidlá:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby staršie ako 18 rokov s adresou doručovania výhier na území Slovenskej republiky a Českej republiky.
 • Súťažiaci sa nemôžu zúčastniť jednej a tej istej súťaže viackrát
 • Redakcia internetového portálu www.kamkam.eu sa zaväzuje vyhodnotiť súťaže uverejnené na portáli www.kamkam.eu najneskôr do 30 dní po ich ukončení
 • Účastníci súťaží, ktorí nespĺňajú podmienky súťaží alebo tí, ktorí konajú v rozpore s pravidlami súťaže, s dobrými mravmi či zásadami fair-play, nebudú do súťaže zaradení, prípadne budú redakciou vyradení.
 • Výsledky súťaží budú uverejnené na stránkach portálu www.kamkam.eu vždy najneskôr do 30 dní po skončení súťaže
 • Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas so zverejnením svojho mena a miesta bydliska na internetovom portáli www.kamkam.eu v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže
 • Redakcia portálu www.kamkam.eu je oprávnená bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, či súťaž pozastaviť, odvolať alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť pravidlá
 • Výhry budú rozposlané Slovenskou poštou najneskôr do 90 dní od vyhlásenia súťaže pokiaľ nie je uvedené inak.
 • Redakcia portálu www.kamkam.eu nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre či výhry samotnej po jej podani na Slovenskej pošte
 • V prípade, že výhra nebude účastníkom súťaže vyzdvihnutá, vráti sa na adresu redakcie portálu www.kamkam.eu, bude možné si ju vyzdvihnúť osobne, na základe dohovoru s redakciou www.kamkam.eu v dohodnutom termíne, najneskôr však do 3 mesiacov od vyhlásenia výsledkov súťaže. Potom výhra prepadá. Účastník je oprávnený reklamovať nedoručenie výhry v priebehu 3 mesiacov od oznámenia výhry
 • Redakcia portálu www.kamkam.eu si vyhradzuje právo v prípade nutnosti nahradiť výhru inou výhrou podobnej hodnoty
 • Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť a nie je ich možné vymáhať súdnou cestou
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.

Napíšte nám

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.