Potečie opäť voda na mlyn

Kam za kultúrou a kultúrnym dedičtvomKam za dobrým tipomKam na víkend

Tento raz však pomyselne. Obnovia totiž Počúvadliansky mlyn. Ambiciózny plán revitalizácie lokality Počúvadlianskeho mlyna so zachovaním pôvodných ruín a sprostredkovaním histórie tohto miesta.

Starostka obce Baďan, pani Ľubica Kuková uvádza príbeh lokality: „po príchode nemeckej okupačnej sily na územie bývalého Slovenského štátu a potlačení SNP sa v lokalite Počúvadlianskeho mlyna usídlila časť partizánskej skupiny „Sitno“, ktorá sa dostala do hľadáčika protipartizánskych jednotiek. Tie mali za úlohu vyčistiť  Slovensko od ozbrojených odbojových partizánskych skupín. Partizánov skrytých v Počúvadlianskom mlyne prepadla 23.11.1944 nechvalne známa jednotka „Edelweiss.“

V minulom roku  vďaka finančnej podpore Ministerstva obrany SR odstránili starý, schátraný pamätník a nahradili ho novým, dôstojnejším riešením. V I. etape zrekonštruovali roh budovy mlyna, zničeného počas druhej svetovej vojny a osadili naň novú pamätnú tabuľu s motívom potoka, pri ktorom mlyn stál. Deväť kameňov v reliéfe potoka symbolizuje partizánov padlých v boji. Cieľom nového projektu je revitalizácia celej lokality. „Pôvodným zámerom bolo obnoviť budovu mlyna v pôvodnej podobe. Nakoľko sa nám však nepodarilo zohnať dobové fotografie objektu a o jeho vzhľade sa dozvedáme len z rozprávania najstarších občanov, obnoviť budovu mlyna by nebolo možné,“ informuje Ľubica Kuková. Preto objekt mlyna zachováme len symbolicky, ako ruinu. Informácie o mlyne a dejinných udalostiach, ktoré sa tu odohrali, umiestnia povyše mlyna v prestrešenom prístrešku - vyhliadke.

Kľúčovým bodom návrhu revitalizácie je vyvýšená lávka, vedúca po trase pôvodného vodného náhonu mlyna, symbolizujúca tok vody. Lávka zostupuje od prístrešku až dolu do potoka. V mieste, kde lávka križuje pôdorys mlyna, zostupuje po schodisku odkazujúcom na lopatky mlynského kolesa, ktoré sa tu kedysi nachádzalo. Nakoniec lávka prechádza ponad potok, do ktorého náhon mlyna kedysi ústil. Pridanou stavbou je hygienické zázemie suchého WC, ktoré bude situované mimo hlavných pohľadov na hranici neďalekého lesa. Súčasťou návrhu je tiež archeologický výskum a konzervácia ruín, aby sa zabránilo ďalšej degradácii múrov, ktoré ostanú pripomienkou všetkých udalostí, ktoré sa tu odohrali.

Projektová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/ Región Banská Štiavnica, Zuzana Parajová informuje: „vypracovanie projektovej dokumentácie bolo financované z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK v OOCR vo výške 5310 Eur, desiatimi percentami prispel náš člen a realizátor zámeru, obec Baďan.” Oficiálne odprezentovanie detailov projektu prebehlo za prítomnosti podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Mikuláša Pála. „Teší ma, že finančné prostriedky kraja sa využívajú aj na propagáciu a rozvoj dôležitých míľnikov našej histórie, medzi ktoré odkaz SNP jednoznačne patrí. Opätovne vidíme, že nadšenci a dobrovoľníci sú hybnou silou rozvoja našej spoločnosti a ich činnosť nám nedá zabudnúť na naše nedávne dejiny. Som presvedčený, že pripomínanie pamätných udalostí aj v neveľkých regiónoch prostredníctvom domácej komunity má zásadný význam v budovaní zdravej identity ďalších generácií po nás“ uviedol.

Vzhľadom k časovej a finančnej náročnosti projektu, realizáciu rozdelelia do niekoľkých etáp. Ľubica Kuková priebeh prác spresňuje: „Ministerstvo obrany SR prispelo v roku 2023 sumou 15000 Eur, ktoré budú na vybudovanie prístrešku s infotabuľami o udalostiach, ktoré sa v mlyne odohrali.“ V ďalších etapách je v pláne výstavba mostíka, lávky, vybudovanie suchého WC (latríny), archeologický výskum a následne konzervácia ruín.

Ako informuje Igor Kuhn, výkonný riaditeľ OOCR Región Banská Štiavnica: „mlyn sa nachádza v katastri obce Počúvadlo a je súčasťou Náučného chodníka Po stopách predkov. Schodný je peši, alebo na bicykli, pre návštevníkov bude zaujímavou historickou atraktivitou na trase a zároveň pietnym miestom hrdinov partizánskej skupiny.”

Foto: Obec Baďan a Terézia Sopková OOCR RBŠ

Viac info: www.zahoramizadolami.sk

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.