Cyrilometodejská cesta

Výstavu o Cyrilometodejskej ceste – Kultúrnej ceste Rady Europy otvorili v talianskom meste Aquileia v regióne Furlansko-Júlske Benátsko. Vernisáž výstavy bola pri príležitosti konania konferencie venovanej 25. výročiu zápisu Archeologického areálu a patriarchálnej baziliky v Aquilei na zoznam UNESCO.

Pani Dana Daňová, predsedníčka Riadiaceho výboru združenia Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, tu prezentovala,  ako Cyrilometodejská cesta  využíva medzinárodnú spoluprácu s ďalšími Kultúrnymi cestami Európy, ako je Via Francigena, Via Romea Germanica alebo Via Romea Strata.

„Pred rokom sme s predstaviteľmi mesta Aquileia, tamojšej nadácie a baziliky uzatvorili v Modrej pri Velehrade memorandum o spolupráci. Pozvanie na oslavy výročia zápisu Aquileie na zoznam UNESCO a možnosť uviesť výstavu o Cyrilometodejskej ceste sú dôkazom našich dobrých vzťahov a záujmu o aktívnu spoluprácu,“ povedal Lubomír Traub, predseda združenia Európska kultúrna  cesta sv. Cyrila a Metoda a námestník hajtmana Zlínskeho kraja pre strategický rozvoj, dotácie a cestovný ruch.

Výstava predstavujúca kultúrnu cestu spojenú so slovanským kultúrnym dedičstvom je inštalovaná v biskupskom paláci oproti bazilike. Termín ukončenia výstavy zatiaľ nie je stanovený, ešte v zimných mesiacoch by sa však mala presunúť do Ríma. Otvorenie interiérovej výstavy, pozostávajúcej z dvanástich rolovacích panelov, predchádzala prezentácia Cyrilometodejskej cesty na medzinárodnej konferencii kultúrnych a púťových ciest, ktoré prechádzajú týmto pamätným miestom. „Cez Aquileu putovali v ranom stredoveku i sv. Cyril s Metodom, preto ide o významné miesto Cyrilometodejskej cesty v Taliansku. Vedie tadiaľ trasa smerom na Rím, kde je sv. Cyril pochovaný. S predstaviteľmi mesta sme rokovali napríklad o spolupráci v cestovnom ruchu – v budúcom roku sem budú smerovať cesty českých cyklopútnikov i slovenských motopútnikov,“ povedala Dana Daňová, predsedníčka Riadiaceho výboru združenia Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda.

Cyrilometodejská cesta stojí na širokom odkaze sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, a je zameraná na podporu udržateľného kultúrneho turizmu a stále populárnejšieho púťového turizmu.

Foto:  https://www.facebook.com/cyril.methodius.route/, Martin Peterka


 

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.