Slovensko má opäť šancu

Turizmus je takmer v každej krajine dôležitým hospodárskym faktorom. Je dôležité, aby fungovala podpora a spolupráca regiónov, či turistických subjektov, miest a obcí, tiež marketing, práca s verejnosťou, a aby to všetko prinieslo výsledky. Máme krásnu zem, ktorú treba ale náležite propagovať ako dovolenkovú destináciu, či krajinu pre krátkodobý oddych alebo pre kongresový turizmus. Nová agentúra pre propagáciu cestovného ruchu Slovenska - Slovakia Travel, pod vedením riaditeľa, pána ING. VÁCLAVA MIKU, má jeden rok. Ako odštartovala, s akými zámermi a aké skúsenosti už má, sme sa pýtali jej generálneho riaditeľa.

Prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová a generálny riaditeľ Ing. Václav Mika v slovenskom pavilóne na Expo 2022 v Dubaji.

Len prednedávnom ste sa stali riaditeľom “znovuvzniknutej” spoločnosti pre propagáciu turizmu na Slovensku - Slovakia Travel. Pandémia všetko skomplikovala a zabezpečila vám iný štart, ako ste si určite predstavovali. S akými predsavzatiami a plánmi ste nastúpili do tejto pozície?

Áno, sme v situácii, keď sa svet stáva nepredvídateľným. Aj vojenský konflikt na Ukrajine to dokazuje. Pred pár mesiacmi sme si naozaj mysleli, že vo svete sú podmienky na to, aby sme žili v mieri. Ale vidíme že nie, a to je napokon jeden z faktorov, ktorý výrazne ovplyvňuje cestovný ruch v našom i v tých vzdialenejších regiónoch. Napriek okolnostiam je pre nás dôležité, že letná sezóna bude bez pandemických obmedzení. Našou prioritou je komunikácia, marketingová aktivity, podpora všetkých formátov príjazdového cestovného ruchu. Aktuálne pracujeme na tom, aby sme si posilnili pozíciu na susedných trhoch - Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko. Musíme posilniť pozíciu Slovenska, pretože máme krásnu krajinu, sme blízko a pritom nie sme úplne poznaní...

Aké ciele máte v rámci propagácie Slovenska v rámci Európy, v silnej konkurencii našich najbližších susedov: Maďarska, Rakúska a Česka?

Ešte snáď doplním, že prirodzene sme veľmi aktívni v oblasti, ktorá bola počas pandémie obmedzená len na online prístup - veľtrhy, výstavy, celá oblasť M.I.C.E, práca našich zahraničných zastúpení. Snažíme sa v krátkej dobe vytvoriť podmienky na to, aby bolo zastúpenie aj v Rakúsku. Veľmi dobre funguje cezhraničná spolupráca s dolným Rakúskom a to dokazuje dobrý potenciál pre spoločný cezhraničný turizmus. Určite budeme spolupracovať napríklad vo formáte V4 aj na komunikácii so vzdialenejšími destináciami - - USA, Kanada, Ázia, juhovýchodná Ázia. Sú to krajiny, ktoré sú bezpečné a cestovať do nich neznamená žiadne riziko, naopak príležitosť.

Môžeme v servise, v ponuke pre turistov nadviazať na to dobré, čo tu už bolo? Čo je silnou stránkou Slovenska? Čo by sme mali využiť? Maďari majú kúpeľníctvo, Česi kultúru, architektúru, pamiatky, šľachtické rody, UNESCO dedičstvo….a čo my?

Napríklad smart turizmus, to že sme zelená krajina, máme bohaté prírodné zdroje, kúpeľníctvo, jaskyne, môžeme ponúknuť geoturistiku... to sú oblasti, ktoré na seba viažu veľmi zaujímavý potenciál turistov. Túto oblasť budeme posilňovať komunikačne a aj priamo rôznymi aktivitami. 

Budeme sa opäť ako kedysi, prezentovať v krajinách ďalekého východu a nie v Európe, kde máme šancu osloviť potencionálnych návštevníkov?

Prirodzene, napriek tomu že máme údaje aj z European Committee o tom, že senzitivita na cestovanie do strednej a východnej Európy je vysoká z pohľadu konfliktu, napriek tomu nesmieme na tieto trhy zabudnúť alebo ich vylúčiť z komunikácie, takže budeme aj v rámci V4 aj tento segment samostatne komunikovať. Na vzdialených trhoch využijeme na to aj formáty M.I.C.E., ktoré budú v cestovnom ruchu.

Čo pre to agentúra Slovakia Travel robí, pripravuje, bude robiť? Čo si podľa vás môžeme “vziať pozitívneho” z predchádzajúcich období pôsobenia slovenskej agentúry pre propagáciu Slovenska?

Silne komunikujeme v médiách, využívame silné sociálne siete online, spomínal som oblasť M.I.C.E, kde tento rok budeme súčasťou väčšiny významných veľtrhov a výstav. Máme za sebou veľmi silnú a úspešnú účasť na svetovej výstave Expo v Dubaji, ktorá sa nedávno skončila, vydali sme novú brožúru o Slovensku, pracujeme na tom, aby sme hlavné dominanty Slovenska mali v digitalizovanej forme, v rozšírenej realite a to všetko sú veci, ktoré súvisia s prirodzenou prácou national tourist boardov. Samozrejme zároveň sa snažíme mobilizovať našich partnerov na regionálnej úrovni aby sme spolu mali teda naozaj jasnú stratégiu aké dominanty Slovenska chceme v týchto regiónoch komunikovať, aké ciele dosiahnuť.

Aké sú plány Slovakia Travel, koho budete oslovovať a prečo?

Napríklad, môžeme byť pyšní, že sme získali cenu za kúpeľníctvo za rok 2021. Isto preto, že Slovensko bola jedna z prvých krajín, ktorá poukázala na potenciál postcovidovej liečby. Tá inovatívnosť a ten smart turizmus je niečo, na čo chceme nadviazať. Veľmi nás teší pokračovanie spolupráce s našou hlavnou ambasádorkou Petrou Vlhovou. Naše plány sú jednoznačné, posunúť cestovný ruch, aby sa stal opäť významnou ekonomickou kategóriou, zvýšiť počet zahraničných turistov, ktorý bol počas covidu, veľmi nízky. Urobíme maximum pre to, aby sme Slovensko dostali na turistickú mapu Európy a sveta. A teraz sa budeme isto viac orientovať na Európu. 

Ďakujeme vám za rozhovor www.kamkam.eu,

Viac informácií získate na: www.slovakia.travel

Zhovárala sa Beata Havranová, Foto - Slovakia Travel

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.