Keď sa povie Štúrovo...

Tím turistického portálu www.kamkam.eu prináša aj rôzne tipy výlety do atraktívnych slovenských miest, destinácií. V spolupráci s portálom www.photoandtraveling.com, sme sa pozreli do Štúrova.

Štúrovo, mesto, ktoré má mimoriadne žičlivú polohu, keďže sa nachádza na najjužnejšom cípe Slovenska, tam, kde začína Dunaj ohýbať svoj tok pod Kováčskymi kopcami a Pilišskými vrchmi, napájaný ešte aj vodami Hrona. K jeho prednostiam patrí nielen krásna príroda, ale aj mimoriadne teplé podnebie.   Osídlenie Štúrova sa datuje ešte z doby kamennej, ale mesto väčšieho rozsahu vzniklo až z osady Kakath, ktorá bola známa stredovekými trhmi, kde sa schádzali kupci z južnej i západnej Európy. V roku 1724 sám Karol IV. udelil mestu trhové právo, čo potvrdzuje, že tu vládol čulý obchodný ruch. Odvtedy sa tiež datuje aj nový názov mesta Párkány, ktoré sa však v roku 1948 premenovalo na Štúrovo. O rok neskôr tu geodeti zaregistrovali prvý objemný zdroj termálnej vody, ktorý inšpiroval miestnych k výstavbe prvého termálneho kúpaliska. Dnes je tu vybudovaný moderný areál s kapacitou vyše osem tisíc návštevníkov, hojne vyhľadávaný  nielen domácimi, ale aj zahraničnými návštevníkmi.

Štúrovo však  má viac lákadiel, než len termálne kúpalisko. Je to predovšetkým  okolitá príroda v chránenej oblasti. Tá ponúka široké športové vyžitie, ako napríklad cykloturistiku, horolezectvo, poľovníctvo, jazdu na koni.... Z kultúrnych pamiatok hodno spomenúť rímsko-katolícky kostol, či vzácnu románsku rotundu v neďalekej Bíni. Na dlhé prechádzky je ideálna promenáda pri brehu Dunaja, ktorá je už aj hraničnou čiarou s Maďarskom, ale bez prekážok možno prejsť z jednej strany na druhú. Kým zo slovenskej strany sa núka úchvatný pohľad na protiľahlú  klasicistickú baziliku v Ostrihome, ktorá bola roky dostupná len kompou, teraz si môžu turisti prejsť po novom moste Márie Valérie a vystúpiť na vyhliadkovú vežu Ostrihomskej katedrály, ktorá je za poplatok každému prístupná. Práve odtiaľ je prekrásny pohľad na obe mestá: na Štúrovo i Ostrihom. Teda opäť jedno z miest na slovensko-maďarskom pomedzí, ktoré sa oplatí navštíviť, a nielen v letnom čase.

GK, AT, 

Foto: www.photoandtraveling.com

 

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.