Po stopách Habsburgovcov

„Via Habsburg“, tak nazvali Francúzi turistickú trasu po stopách Habsburgovcov, ktorá vedie od Alsaska až po Tirolsko, do Rakúska.

Cieľom je pripomenúť si 800 rokov! kultúrnych dejín v geograficky autentickom prostredí vlády Habsburgovcov. Ide o vysoko hodnotný projekt so štyrmi tematickými okruhmi: prvý je zameraný na centrá moci Habsburgovcov, druhý sa orientuje na hrady, zámky a mestá. Tretí na kostoly, kláštory, opátstva a historické stavby. Štvrtý, tematický okruh predstaví krajinu, jej krásy, parky, vinice, revíry, slovom všetko, čo ovplyvňovalo život Habsburgovcov. Je to bezkonkurenčne jedinečná aktivita. Tá „sľubuje“ a ponúka objavovanie najkrajších 64 pamätihodností a nemenej ako 150 hodnotných turistických cieľov v štyroch krajinách ( vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku). Vytvorila sa tak netradičná európska kultúrna cesta, po stopách najdlhšie vládnucej dynastie. Práve táto rodina zohrala dôležitú úlohu aj pri zrode dnešnej Európy. Takže, do videnia na Via Habsburg,  ktorej úseky sú všade dostupné aj verejnými dopravnými prostriedkami.                          

                                                                                                            spracovala GK

www.rendezvousenfrance.com

www.via-habsburg.com

 

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.