Očaril ho Zlatý pruh

Neúnavný, aktívny, veľmi angažovaný, miluje prácu v turizme, v roku 2003 založil Múzeum Milovicka a Turistické informačné centrum Milovice. O dva roky neskôr, bol zakladajúcim členom organizácie cestovného ruchu - Zlatého pruhu Polabí, o.p.s. Organizuje podujatie - Lodě Polabí, ktoré si za desať rokov, získalo už mnoho priaznivcov a nielen tých, ktorí milujú vodu. Hovoríme s pánom PAVLOM HLAVÁČOM z Turistického informačného centra Poděbrady.

Pan Hlaváč, ste aktívny a skúsený, v turizme už dlhé roky. Momentálne pôsobíte v Turistickom informačnom centre Poděbrady. Čím sú Poděbrady a ich okolie výnimočné, čo ponúkajú českému, ale aj slovenskému turistovi, návštevníkovi?

Áno, v TIC Poděbrady a od júna 2021 aj v TIC Lysá nad Labem. Poděbrady sú pre návštevníkov zaujímavé ako kúpeľné mesto pohodou a výletnou loďou Král Jiří, ďalej históriou o kráľovi Jiřím z Poděbrad. Tiež príjemnou rekreáciou pozdĺž rieky Labe. Lysá nad Labem zasa grófom Šporkom a sochami v zámockom parku.

Už viac rokov pripravujete úžasné podujatie Lodě Polabí, prečo?

U rieky to vždy žilo a môj zámer je, aby rieka Labe bola zaujímavá aj pre vodný turizmus. Momentálne bohužiaľ od Mělníka po Kolín nie je žiadna možnosť kotvenia, iba v Týnci nad Labem, kde je krásny nový prístav s kempom a super zázemím. Ďalej sa snažím o náučný program v rámci tejto akcie, a to od ukážok riečnej polície cez BESIP, riaditeľstvo vodných ciest až po Povodie Labe. Okrem toho sme sa pri podujatí zamerali na  na miestnych producentov regionálnych výrobkov a služieb a v posledných rokoch aj na prezentáciu Organizácií cestovného ruchu z ČR – niečo ako „Trhovisko turizmu pri rieke Labe“.

Komu je podujatie určené, a prečo si myslíte, že akcie tohto charakteru, najmä na vode, sú dôležité? Čím sú výnimočné a koho majú osloviť? Aký je o ne záujem?

Pre širokú verejnosť, deti a vo všedné dni pre školy a škôlky s ukážkami práce riečnej polície a s možnosťou plavenia sa na lodi. Ďalej s ukážkou BESIPu k bezpečnosti na cyklostrasách. Ide o akciu vonku, to znamená že všetko závisí od počasia. Tento rok sa bude po druhý raz konať  „Na Špici“ boxerský zápas. Tiež som mal akrobatku, ktorá prešla rieku Labe na lane. V rámci tejto akcie pripláva do Nymburka niekoľko lodí a tiež už štvrtým rokom organizujem stretnutie karavanistov so sprievodným programom – poznanie mesta Nymburk a Polabia.

Máte podporu kraja?

Áno, tento rok zaradil Stredočeský kraj toto podujatie opätovne ako svoju TOP akciu s finančnou podporou. Ďalej je veľká podpora zo strany Povodia Labe, s.p. a mesta Nymburk.

Ako sa Vy osobne zapájate okrem príprav do tohto podujatia?

Celé to organizujem spolu s kamarátmi a prípravy na ďalší ročník trvajú vždy takmer celý rok.

Ako “bojujete“ v Stredočeskom kraji v rámci turizmu po pandémii?

Toto neriešim, je úbytok turistov o cca 45% a tým aj tržieb a to súkromné TIC je zlé. Podpora štátu v roku 2021 bola pre TIC nulová. Len budem dúfať, že sa turizmus v Polabí vráti do roku 2018, ale to bude trvať možno tak ešte dva až tri roky. Podpora zo strany ČCCR pre DCR-TIC je mizivá a DMO (Organizácie cestovného ruchu) zatiaľ v Stredočeskom kraji – Polabí rozvoju CR nepomáhajú.

Vaša predstava, skúsenosť a možnosť realizovať dobré projekty v okolí a predstava o dobrom a správnom smerovaní turizmu, aby bol udržateľný a bol v “rovnováhe” s prírodou, aby nebol masový?

Veľa projektov som realizoval, ale už to prenechám novej generácii. Vodný turizmus je úzko spojený s prírodou a jej ochranou, ale bohužiaľ na strednom Labi na to nie sú zatiaľ podmienky. V roku 2011 som prišiel s Memorandom k rozvoju vodnej dopravy na Labi a s vyhľadávacou štúdiou na vybudovanie prístaviska na Labi, ale potom sa toho ujali politici a bohužiaľ, zatiaľ sa z toho nič neuskutočnilo. 

Aké projekty máte ešte v “zálohe”?

Už siedmym rokom realizujem tiež súťaž TURISTPROPAG ako majiteľ značky a nositeľ projektu, spolu s partnermi Výstavisko Lysá nad Labem, a.s., Mesto Lysá nad Labem, A.T.I.C. ČR. Do ďalších nových projektov sa už nepúšťam a uvažujem o odchode do dôchodku.

Vaše želanie do budúcnosti optimálneho turizmu? Prípadne pikoška?

Bol by som rád, aby vznikol Zákon o cestovnom ruchu a osobitne aby štát podporil TIC v ČR. A to tým, že sa na financovaní TIC bude podieľať štát, kraj, obec a súkromný subjekt. Zatiaľ to ale vyzerá, že sa tvorí zákon iba pre destinačné spoločnosti.

Želáte si ešte niečo spomenúť, kde sa taktiež angažujete, napríklad aj mimo Česka?

Súťaž TURISTPROPAG je ako jediná v EÚ zameraná na propagačné materiály cestovného ruchu a do minulých ročníkov sa hlásili aj organizácie cestovného ruchu zo Slovenska a dokonca sa niekoľkokrát umiestnili na stupňoch víťazov, napríklad Košice región-turizmus. Moje želanie do budúcnosti je osloviť touto súťažou všetky štáty v rámci V4, teda samozrejme aj Slovensko.

Fotografie: zdroj - Pruh Polabí, s.r.o. a viac o podujatí na: www.centralbohemia.cz

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.