Bambergské záhrady

Bamberg, ranné stredoveké mesto, je pod ochranou UNESCO ako jedinečný dôkaz ľudskej civilizácie. Rozprestiera sa na ploche 470 hektárov. Touto rozlohou sa radí medzi najväčšie chránené kultúrne pamiatky.

Samotné staré centrum „Altstadt von Bamberg“ má rozlohu 142 hektárov a každá z jeho 1300 stavieb je kultúrnou pamiatkou s tromi sídelnými časťami: Bergstadt, Inselstadt a Gärtnerstadt.

V ostatnom čase si vyslúžila pozornosť najmä tretia „záhradná“ časť, ktorá je ukážkou skvelej symbiózy záhradníctva a poľnohospodárstva v autentickej podobe. Svedectvom toho je napríklad rukopis liečiv zo stredoveku „Lorscher Arzneibuch”, nachádzajúci sa v bambergskej knižnici, zaradený medzi UNESCO chránené pamiatky, rovnako ako celá časť záhradného mesta (Bamberger Gärtnerei).

Práve tu je ešte dnes živá konfrontácia života, bývania, jazyka, zvykov,  remesiel a ľudovej tvorivosti v stredoveku a dnes. A pokiaľ ide o to, do akej miery sa darí ešte aj dnes uchovať autenticitu pestovania poľnohospodárskych plodín, najlepšou ukážkou je napríklad Verein Bamberger Sortengarten – Grünes Erbe Bamberg. Tento spolok vznikol v roku 2013 ako modelový projekt, a jeho cieľom je obnoviť  pestovanie starých odrôd rôznych druhov zeleniny. Už teraz je veľký záujem napríklad o delikatesné odrody zemiakov.

Fascinujúce na tomto projekte bambergského záhradníctva je fakt, že je živým príkladom kultúrneho dedičstva, prístupné verejnosti po celý rok, spojené s rôznymi kultúrnymi podujatiami.

BH, GK, Viac informácií: www.bamberg.info

Foto: BAMBERG Tourismus & Kongress Service

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.