Franz Kafka – čím nás tak fascinuje

Kam za kultúrou a kultúrnym dedičtvomKam za zaujímavosťami a poznanímKam za dobrým tipom

Pred 100 rokmi zomrel najznámejší predstaviteľ pražskej nemeckej literatúry a jeden z najvplyvnejších autorov 20. storočia Franz Kafka, rodák z pražského Starého Mesta. Sám by zrejme nečakal, že storočie po jeho úmrtí objaví generácia „Z“ jeho odkaz a že milostné listy z neho urobia novú ikonu sociálnych sietí. 

Spolu s Prahou si tento rok celý svet pripomína Kafku v desiatkach výstav, divadelných predstavení, koncertov, festivalov, filmov či stretnutí a snaží sa vnímať jeho dielo očami dnešného človeka. Kafkovo výročie ukazuje, ako obohacujúce bolo prepojenie českej, nemeckej a židovskej kultúry v jeho osobe. Oslávte s nami v Prahe fascinujúcu osobnosť svetovej literatúry, ktorá Prahu milovala tak, ako Praha miluje ju.

Franz Kafka – čím nás tak fascinuje? Ak je to stereotypná predstava bledého, osamoteného mladíka v pochmúrnych kulisách starej Prahy, pokúsme sa ju nahradiť skutočným Kafkom! Ten bol totiž omnoho zaujímavejší. Kafka bol moderný človek svojej doby. Bol vášnivým návštevníkom pražských kín a radikálnym zástancom zdravého životného štýlu vrátane vegetariánstva, športu alebo otužovania. Kafka bol tiež človek otvorený svojmu okoliu. Vedľa nemeckojazyčnej kultúry meštianskej Prahy prelomu 19. a 20. storočia, so zaujatím študoval tradičnú východožidovskú kultúru chasidov i moderné sionistické hnutie, ku ktorému sa hlásilo aj viacero jeho priateľov. Hovorovú češtinu ovládal takmer ako rodný jazyk. Napriek rozšírenej predstave, pravidelne a s nadšením cestoval.

O všetko, čo sa v Prahe v súvislosti s výročím Franza Kafku deje, sa dozviete na stránke: https://www.prague.eu/cs/franz-kafka

Foto so súhlasom Prague city tourism: www.prague.eu/cs/franz-kafka

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.