60 rokov kvalitného filmu

Kam za kultúrou a kultúrnym dedičtvomKam za oddychomKam za dobrým tipom

Slovenský filmový ústav (SFÚ) je jediná pamäťová a fondová, štátna príspevková organizácia pôsobiaca v oblasti audiovízie. Sústreďuje, uchováva a ochraňuje filmové a iné audiovizuálne diela a dokumentačné materiály a sprístupňuje ich verejnosti. Je správcom filmového archívu, ktorý je v zmysle zákona archívom osobitného významu. Dňa 1. apríla si SFÚ pripomenie 60 rokov od svojho vzniku.

Založili ho 1. apríla 1963 v Bratislave. Organizačne patril pod riaditeľstvo Filmovej tvorby a distribúcie v Bratislave, metodicky fungoval ako pobočka Československého filmového ústavu (ČSFÚ) Praha. Jeho súčasťou sa vtedy stal aj filmový archív, ktorý už v roku 1958 založil filmový historik Ivan Rumanovský v rámci Ústrednej požičovne filmov. Prvým riaditeľom ústavu bol až do roku 1971 Ján Komiňár, ktorý túto funkciu v prvých rokoch ústavu zastával najdlhšie. V neskorších obdobiach sa na poste riaditeľa vystriedalo vyše dvadsať jeho nasledovníkov, súčasným generálnym riaditeľom je Peter Dubecký. 

Za kľúčové z hľadiska šesťdesiatročnej histórie Slovenského filmového ústavu považuje súčasný generálny riaditeľ inštitúcie pán Peter Dubecký skutočnosť, „že sa podarilo zachrániť fondy z Koliby po tom, ako bola Slovenská filmová tvorba sprivatizovaná súkromnou akciovou spoločnosťou Štúdio Koliba. Je nesmierne dôležité, že sa podarilo zaistiť kompletné negatívy a zabezpečovacie materiály k slovenským filmom vyrobeným do roku 1991. Zároveň sme zabezpečili všetok dokumentačný materiál, ktorý je stále v procese spracovania a vzhľadom k jeho množstvu, sa bude spracúvať ešte nasledujúcich dvadsať až tridsať rokov. Rovnako významné bolo aj vybudovanie depozitov filmových materiálov v Pezinku. Do budúcna by sme radi vybudovali rozsiahly depozit aj pre archív listinných materiálov.“ Z neskoršieho obdobia Dubecký považuje za zásadné „systémové nastavenie činností na záchranu a obnovu audiovizuálneho dedičstva a tiež projekt Digitálnej audiovízie a vybudovanie digitalizačného pracoviska, ktoré v septembri minulého roka, žiaľ, zachvátil požiar. Aktuálne robíme všetko pre to, aby sme čo najskôr obnovili kompletný digitalizačný reťazec činností.“

Základnými organizačnými zložkami SFÚ sú dnes Národný filmový archív s poslaním vytvárať, uchovávať, ošetrovať a sprístupňovať zbierky audiovizuálií, a Národné kinematografické centrum, zamerané najmä na prezentáciu slovenského audiovizuálneho dedičstva i najnovšej kinematografie doma a v zahraničí. SFÚ je členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), medzinárodnej organizácie European Film Promotion, pôsobí ako servisné pracovisko pre Európske audiovizuálne observatórium (EAO), kde je zároveň členom pracovnej skupiny EFARN (European Film Agencies Research Network), a kinematografický fond Rady Európy Eurimages. Osobitnou zložkou SFÚ je kancelária Creative Europe Desk Slovensko, prostredníctvom ktorej je SFÚ aj členom siete European Documentary Network (EDN).

Zo SFÚ sa za šesťdesiat rokov stala rešpektovaná inštitúcia doma aj v zahraničí. Prezident FIAF Fréderic Maire sa o pôsobení SFÚ v medzinárodnom prostredí vyjadruje slovami, že „Slovenský filmový ústav je vysoko rešpektovaným členom Medzinárodnej federácie filmových archívov. Dlhodobo sa aktívne podieľa na propagácii bohatého audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky vo svete, čím významne prispieva k zachovaniu a prezentácii jedinečného európskeho audiovizuálneho dedičstva vďaka svojmu chvályhodnému systematickému úsiliu o zachovanie, obnovu, digitalizáciu a jeho sprístupnenie.“ SFÚ spolupracuje aj so svetovými filmovými festivalmi. Potvrdzujú to slová Thierryho Frémauxa, riaditeľa MFF Cannes a súčasne riaditeľa prestížneho festivalu klasických filmov Lumière Lyon, ktorý hovorí, že „so Slovenským filmovým ústavom roky aktívne spolupracujeme pri objavovaní zabudnutých klenotov svetovej kinematografie. Mnohé zo slovenských klasík boli uvedené na našom festivale v Lyone. Predtým boli tieto filmy vo Francúzsku úplne neznáme a sme hrdí, že sme ich mohli francúzskemu publiku odprezentovať.“

SFÚ má vlastnú predajňu Klapka.sk so širokou ponukou filmologickej literatúry, DVD, CD, blu-ray nosičov a ďalších materiálov. Venuje sa aj vydavateľskej činnosti, k zásadným počinom patrí napríklad vydanie publikácie Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 od autorskej dvojice Jelena Paštéková a Václav Macek. Prevádzkuje repertoárové štvorsálové Kino Lumière so zameraním na súčasný európsky a svetový film a na klasickú i súčasnú slovenskú kinematografiu, ktoré je členom medzinárodnej siete kín Europa Cinemas. Po septembrovom požiari na digitalizačnom pracovisku v objekte Kina Lumière aktuálne prebieha posledná fáza renovácie kina, termín jeho otvorenia je predbežne stanovený na september tohto roka.

Viac informácií o Slovenskom filmovom ústave:

http://www.sfu.sk/ alebo https://www.youtube.com/@SlovakFilmInstitute

Filmy Slovenského filmového ústavu na portáli DAFilms: https://dafilms.sk/collection/52-SFU

Filmy Slovenského filmového ústavu na platforme LaCinetek:

https://www.lacinetek.com/fr-en/hidden-treasures/slovensky-filmovy-ustav-slovak-film-institute

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.