Pekný les v Horných Hámroch

Kam za kultúrou a kultúrnym dedičtvomKam za oddychomKam za zaujímavosťami a poznanímKam ísť načerpať silyKam za dobrým tipom

Na prvý pohľad priemyselná oblasť okolo mesta Žarnovica, sa v posledných rokoch pomaly kryštalizuje ako neobjavená turistická destinácia. Potenciál pre rozvoj cestovného ruchu v tejto oblasti prinášajú turistické a cykloturistické trasy, no aj zrúcaniny hradov, či zaniknuté hrady. Na sklonku letnej sezóny 2022 k nim pribudla aj iná atrakcia, novovznikajúci areál Pekný les v obci Horné Hámre.

Areál, ktorý vzniká v tesnej blízkosti križovatky nových cyklotrás v Kľakovskej doline, buduje nezisková organizácia STEFANI. Cyklotrasy v tejto lokalite prepájajú okresné mesto Žarnovica s Kľakovskou dolinou, hradom Revište, vrchom Vtáčnik, ale aj s Novobanskou kotlinou. „Naším cieľom je postupné vybudovanie atraktívneho turistického zázemia s príslušnou infraštruktúrou pre návštevníkov. Hlavnou cieľovou skupinou sú pre nás rodiny s deťmi,“ uviedla Lucia Vrtíková, riaditeľka STEFANI, n. o., r.s.p. a zároveň spoluautorka myšlienky areálu Pekný les.

Pekný les definujú ako eko-vzdelávací areál, kde chcú pestovať v deťoch lásku k prírode, ale aj k sebe navzájom. Návštevníci sa v ňom dozvedia ako chrániť vodné zdroje, nepoužívať pesticídy, či separovať odpad. „Lokalita by mala mať popularizačno-náučný charakter s dôrazom na rozvoj udržateľného cestovného ruchu,“ povedala Mária Pátková, výkonná riaditeľka OOCR Región GRON.  V prostredí ovplyvnenom priemyslom tak, ako je tomu v Žarnovici a okolí, je takýto druh atrakcie pre turistov i miestnych veľmi prínosný. „Zároveň tvorí tento areál zaujímavý kontrast vo vzťahu príroda – priemysel. Práve to je jeho silnou stránkou,“ doplnila Pátková.

Okrem cykloturistického odpočívadla a postupne budovaného náučného chodníka zážitkov, návštevník v areáli nájde aj hospodárske zvieratá, v letnej sezóne sú tu organizované tematické letné denné tábory pre deti. Novinkami, ktoré tu vznikli vďaka podpore Rozvojovej agentúry BBSK, n. o. sú však dva nové fotopointy – miesta, z ktorých si okrem dojmov návštevník odnesie aj peknú spomienku. Priamo v areáli pribudla socha maskota lokality – Hámroša. Na Smelom vrchu, ktorý sa vypína priamo nad Pekným lesom, je to zasa lavička s výhľadom. Vybudovanie týchto dvoch atrakcií realizovali z členského príspevku Rozvojovej agentúry BBSK, n. o. do OOCR Región GRON. Socha maskota areálu Pekný les – Hámroša je umiestnená priamo v areáli, pričom čiastočne nahrádza živého maskota (animátora), ktorý nebude v areáli prítomný stále.

Foto: STEFANI, n. o. Areál Pekný les, OOCR Región Gron, KOCR Banskobystrický kraj Turizmus

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.