Združenie zachraňuje tajchy

Kam za kultúrou a kultúrnym dedičtvomKam za športom v leteKam za oddychomKam za zaujímavosťami a poznanímKam ísť načerpať silyKam za dobrým tipomKam na turistikuKam na víkend

Z iniciatívy občianskeho združenia Štiavnický tajch a s podporou mesta Banská Štiavnica sa v piatok 8. apríla prvýkrát stretli zainteresované subjekty, ktorých sa týka ochrana Banskoštiavnickej vodohospodárskej sústavy. Toto prierezové pracovné stretnutie zástupcov samosprávy, občianskych aktivistov, lesníkov, ochranárov prírody, vodohospodárov a pamiatkárov, iniciovalo vznik stálej pracovnej skupiny s cieľom zvýšiť ochranu banskoštiavnických tajchov a jarkov, ktoré tvorili základ vodohospodárskej sústavy zapísanej v roku 1993 na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Pôvodne tvorilo Banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu okolo 60 tajchov a 170 km zberných a náhonných jarkov. Dnes zostalo v krajine zachovaných 26 tajchov a funkčných 2,5 km jarkov. Banskoštiavnická vodohospodárska sústava je súčasťou zápisu do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V tajchoch a jarkoch je skrytá skutočná unikátna pamiatková hodnota svetového technického dedičstva. Iniciátori za posledných 10 rokov výrazne pomohli so zmapovaním celej vodohospodárskej sústavy, najmä zberných a náhonných jarkov. Digitálna mapa, ktorá sa vďaka občianskemu združeniu podarila vytvoriť je výborným základom, aby bola táto sieť jarkov zachránená a v budúcnosti lepšie chránená.  

Zámerom iniciátorov je vytvoriť taký systém podpory pre banskoštiavnickú vodohospodársku sústavu, aby sa im do roku 2030 podarilo 68,5 kilometrov jarkov v okolí Banskej Štiavnice vyčistiť a zastaviť ich deštrukciu. A ako hovorí pán Michal Červeň: "V občianskom združení, ktoré som založil, organizujeme už druhý rok brigády spojené s obnovou jarkov od nánosov lístia a bahna. Som vodohospodár, a veľmi rád osobne sprevádzam ľudí po vodohospodárskej sústave v okolí Banskej Štiavnice, a tak popularizujem jej hodnotu. Tento rok máme v pláne zorganizovať minimálne 9 brigád a 11 sprevádzaní pre verejnosť”.

Viac informácií o činnosti občianskeho združenia a jeho aktivitách získate na www.bstajchy.sk.

Titulné foto: Slavomír Červeň a OZ Štiavnický tajch

 


Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.