Pútne dni v Kroměříži

Kam za kultúrou a kultúrnym dedičtvomKam za dobrým tipomKam na víkend

Piatok 12. apríla bude v Kroměříži v znamení Pútnych dní odvodených od Pútnej slávnosti k Panne Márii Sedembolestnej. Tento deň sa v Kroměříži považuje za symbolický začiatok turistickej sezóny a súčasne  bude od 6.30 hod. séria pobožností v kostole sv. Mórica, pričom omšu o 9.30 hodiny bude celebrovať olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

V návštevníckom centre Arcibiskupského zámku v Kroměříži pri tejto príležitosti vystavia dva novo zreštaurované rukopisy zo zbierok Arcibiskupstva olomouckého: modlitebnú kniha Seger oder ein Wircker der Tugend, dominikána Bertholda z Freiburku (70. roky 15. storočia) a Graduál chwal Božských Jana Táborského (40. roky 16. storočia) pochádzajúce z kostola sv. Haštala na Starom Meste pražskom.

Keďže  prezentácia takýchto vzácnych kníh podlieha prísnemu režimu vystavovania, potrvá výstava v návštevníckom centre Arcibiskupského zámku v Kroměříži iba tri dni: a to od piatka 12. apríla do nedele 14. apríla 2019, vždy od 9 do 16 hodiny.

V Kroměříži bude piatok 12. apríla patriť  aj tradičným Pútnym  dňom. A tiež si tu spomenú na miestneho rodáka Karla Kryla, ten sa 12. apríla 1944 v Kroměříži narodil. Pri Knižnici Kroměřížska na Vrchlického ulici bude o 16 hodine vysadia Strom Karla Kryla.

Info: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. 

www.ccrvm.czwww.vychodni-morava.cz


Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.