Pozvánka do divadla: Elity

Kam za kultúrou a kultúrnym dedičtvomKam za oddychom

Psychologický portrét ľudí, ktorí sa v novej situácii, počas Nežnej revolúcie, zorientovali ako prví, v inom, novom spoločenskom zriadení. Slovenské národné divadlo, jeho činohra, pripravila premiéru pôvodnej hry, českého režiséra Jiřího Havelku. Hru napísal Jiří Havelka a kolektív.

Je koniec socializmu a na straníckych schôdzach sa už otvorene hovorí o potrebe integrovať do socialistického hospodárstva prvky trhovej ekonomiky. Udalosti vo východnom Nemecku a v Maďarsku naznačujú pohyby v politickom usporiadaní východnej Európy. A v podnikoch zahraničného obchodu, prognostických ústavoch či v kanceláriách štátnej bezpečnosti čakajú zatiaľ na svoju šancu „noví“ ľudia. Sú pragmatickí, ovládajú jazyky, na rozdiel od svojich spoluobčanov poznajú trhovú ekonomikou, majú kontakty na zahraničných podnikateľov a prehľad o konkurencieschopnosti domácich podnikov.

O 25 rokov ovládajú a de facto vlastnia krajinu. Inscenácia Elity je snaha podať verný psychologický portrét ľudí, ktorí sa počas Nežnej revolúcie dokázali na základe svojho postavenia, prístupu k informáciám, no v neposlednom rade aj vďaka svojmu vzdelaniu a znalosti jazykov, ako prví zorientovať v novom spoločenskom zriadení. V akých inštitúciách sa formovalo ich myslenie? Aký je ich morálny profil či politické presvedčenie?

Inscenácia Elity je zamyslením sa nad podstatou moci. Pôjde o prvú spoluprácu uznávaného českého režiséra vyhranenej poetiky, Jiřího Havelku s Činohrou SND. Dramaturgička, pani Mirim Kičiňová na tlačovej konferencii k dielu povedala: „Niekedy musí človek robiť veľmi malé kompromisy, do ktorých nie ani tak celkom vidieť, ale je veľmi dobre rozumieť, prečo, za akých okolností to urobí a čo to znamená pre prítomnosť. Akonáhle sa niekto snaží ako keby zrelativizovať svoje minulé rozhodnutia, tak je možno otázne, aký je jeho morálny kredit. Vyvoláva to veľmi veľa otázok a zanecháva ešte viac otáznikov.“

Premiéra ja 1. a 2. apríla 2017. Čiateľov www.kamkam.eu srdečne pozývame.

Spracovala BH

www.snd.sk

Používate zastaralý internetový prehliadač, preto sa niektoré prvky stránky nemusia zobrazovať správne. Pre zlepšenie zobrazovania stránok a zvýšenie bezpečnosti na internete Vám odporúčame používať niektorý z moderných prehliadačov.